Laila

Laila er inspirert av rokokkostilen.
De C-formede buene med sine trekk fra rosemaling og treskjæring var typisk for nyrokokko-tiden i Norge.
Stilen er sammensatt, detaljrik, utbrodert og bestikket stiller høye krav til håndverkerne.
Design / Torvald Olsen, 1935

Sølvtøyet blir pusset opp og polert. Det er uten graveringer og blir levert i syrefrie plastposer.